بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
تهیه واجرای آسفالت بصورت دستی مکانیزه
اجرای آسفالت خیابان محوطه نوار حفاری و پارکینگ طبقاتی پشت بام پیاده رو جلوی درب ورودی
تهیه واجرای تراشه آسفالت با قیرپاشی گازوئیل پاشی و غلطک کوبی

تهیه ونصب ایزوگام دلیجان جهت نصب بر روی تمام سطوح مسطح و شیبدار

تهیه واجرای قیرگونی به شرط تست آبندی