بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

🔴آموزش سنگ مصنوعی 🔴
🔵پشتیبانی دائم 🔵
🟩غیر حضوری 🟩
🟨بصورت فیلم داخل کانال تلگرام 🟨
صفرتاصد سنگ مصنوعی آموزش داده ایم
دوره شامل
۱ مقدمه
۲ آشنایی باانواع سنگ
۳ آشنایی با انواع قالب
۴ فرمول نمای داخل و اکسسوری
۵ فرمول ویژه اکسسوری
۶ رگه دار کردن سنگ
۷ استفاده از لاک و رنگ آمیزی
۸ فرمول نمای بیرون و تولید موزاییک
۹ نرده صراحی
۱۰ راز سنگ های نشکن
۱۱ ساخت قالب
۱۲ سخن پایانی

⭕⭕هزینه آموزش با تخفیف ویژه فقط فقط⭕⭕

500,000 هزار تومان
پانصد هزار تومان