بیا دشت
بیا دشت
آینه دیواری

توضیحات آگهی

آینه دیواری
ازجنس چوب وآینه
خیلی شیک وزیبا
جنس عالی