بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

تک خواب طبقه دوم ، بدون آسانسور و پارکینک اما محل امن جهت پارک خودرو موجود است بصورت ماهیانه اجاره داده میشود.
۲۰۰ رهن ، ۷ میلیون اجاره
قابل تبدیل
ورود حیوانات خانگی ممنوع
لطفا املاک تماس نگیرد