بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

اجاره حجله عزا در مشهد مقدس و شهرهای اطراف
زیبا ترین حجله ها را که توسط بهترین آینه کاران اماکن مذهبی تزئین شده از ما بخواهید
شماره ثابت به صورت شبانه روزی : 37635926