بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

تخفیف ویژه برای میکروبلیدینگ برای کسایی که دلشون ابروهایی پر پشت و زیبا می‌خوان
فقط و فقط 300
کاشت ناخن فقط و فقط 300
ژلیش ناخن طبیعی 150
حجیم سازی روی ناخن طبیعی200
ترمیم کاشت 180