بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

مشاوره و صدور انواع بیمه نامه در سریعترین زمان و در لحظه از ساعات شبانه روز
1-صدور شخص ثالث با تخفیف نمایندگی
2-بیمه بدنه باتخفیفات جشنواره تمام فصول
3-بیمه آتش سوزی صنعتی،مسکونی،تجاری و ادرات
4-بیمه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان در برابر حوادث
(ساختمانی ،شرکت ها و اصناف)
5-بیمه اسانسور و پله برقی
6-بیمه عمر و سرمایه گذاری وآتیه فرزندان و بازنشستگی زنان خانه دار اقساطی
7-بیمه درمان تکمیلی بصورت انفرادی و گروهی
8-بیمه درمان مسافرت و حوادث انفرادی
9-بیمه مهندسی و باربری

بصورت نقد و اقساط
ادرس زنجان میدان ولیعصر 30متری انصاریه بعدبانک مسکن
نمایندگی جنرال فرهادی کد 503727

باتخفیفات ویژه برای مشتریان جدید و وفادار