بیا دشت
بیا دشت
ارزانترین بیمه شخص ثالث خود را از ما بخواهید

توضیحات آگهی

بیمه شخص ثالث خود را از ما ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان ارزانتر تهیه کنید
شرایط اقساط ۲۵ درصد نقد
مابقی طی اقساط ۶ ماهه با یک چک ضمانت یا ۳ تا چک دو ماهه
بیمه بدنه با ۷۰ درصد تخفیف و ۲۰ درصد تخفیف نقدی