بیا دشت
بیا دشت
استخدام بیمه سامان

توضیحات آگهی

سلام جهت تکمیل نیرونیازمند 3تا خانم و2نیروآقا هستیم
مزایای کاری:اعطای کدرسمی نمایندگی،امکان ارتقای جایگاه ازکارشناس به مدیر،اخذمجوزافتتاح دفترنمایندگی،بیمه تکمیلی برای خودوچهارنفرتحت تکفل،جهت اطلاع بیشتر تماس بگیرید