بیا دشت
بیا دشت
استخدام نیروی خانوم  برای نظافت منزل بومهن

توضیحات آگهی

به تعدادی خانوم جهت همکاری برای نظافت منزل نیازمندیم سن زیر ۳۵سال باشه و روزانه تسویه میشه