بیا دشت
بیا دشت
استخدام پرستار سالمند و‌کودک در تهران

توضیحات آگهی

استخدام تعدادی نیروی خانم با تجربه جهت مراقبت و پرستاری از سالمند و‌کودک بصورت روزانه و شبانه روزی در تهران

تضمین امنیت شغلی

جای خواب و غذا

پرداخت به موقع حقوق