بیا دشت
بیا دشت
اعطای نمایندگی پرسود مدرک معادل همسطح دیپلم لیسانس دکترا از پردیس دانشگاهی در سراسر کشور

توضیحات آگهی

❌️ افرادی که واجد شرایط نیستند لطفا تماس نگیرند و به وقت هم احترام بگذاریم.

✅️ موسسه خصوصی غیردولتی پردیس دانشگاهی به ش.ث 43992 با امکان درآمد بالای 100 میلیون تومان ( اعطای نمایندگی بدون سرمایه و پرسود ) جهت فعالیت در سراسر کشور اقدام به جذب نماینده فعال نموده است.

■■ ️فعالیت موسسه بر اساس سوابق علمی و شغلی افرادی که فاقد مدرک دیپلم تا دکترا هستند بررسی نموده و مدرک معادل همسطح دیپلم فوق دیپلم لیسانس ارشد دکترا صادر میکند.

✔️ ️کاربرد مدارک صادره از موسسه:
◾️تقدیرنامه
◾️ثبت شرکت
◾️اخذ کارت بازرگانی
◾تکمیل رزومه کاری
◾️تجمیع دوره های آموزشی
◾️بالابردن وجهه اجتماعی فرد
◾️کمک به مدیرمسئولی و یا مدیر فنی در شرکتها و کارخانجات
◾️ اخذ پروانه کسب از اتحادیه های صنفی اصناف کشور
◾️کمک به مهاجرت دربرخی کشورهای قابل پذیرش
◾️کمک به اخذ مجوز فعالیت دربرخی ادارت و سازمانها بنابه ضوابط داخلی
◾️کمک به عضویت دربرخی تشکلها،انجمن هاومراکزخصوصی و محققین و مخترعین
◾️کمک به استخدام و ارتقاء شغلی دربرخی شرکتها و کارخانجات خصوصی بستگی به ضوابط داخلیشان

✅️ داشتن شرایط :
1. مدرک دیپلم یا بالاتر
2. سن 22 سال یا بیشتر
3. داشتن قدرت بازاریابی و ثبت نام از افراد فاقد مدرک
4. در شهر خود دارای روابط و داشتن قدرت مذاکره با ( اتحادیه ها ، مدیران کارخانجات و شرکتها ، مدیران آموزشگاهها ، صاحبین دفاتر بیمه ، خدمات ثبتی ، مدیران بنگاهها)

✔️ تا بتوانید از اعضاء و مشتریان آنها برای موسسه ما متقاضی جذب و ثبت نام کنید.