بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

⭕در دوره ویژه تندخوانی و تقویت حافظه کتابدانه قرار سرفصل های زیر رو آموزش ببینید:

✅تکنیک تقویت نیمکره چپ و راست مغز
✅تکنیک تقویت حافظه هیپوکامپ
✅ تکنیک افزایش سرعت تست زنی
✅تکنیک به خاطر آوردن با سرعت بالا
✅ تکنیک افزایش حافظه تمرکز و دقت
✅ تکنیک افزایش حوزه دید
✅ تکنیک زود به خواب رفتن و زود بیدار شدن با احساس خوب
✅ تکنیک کاربردی خلاصه نویسی به روش مایند مپ
✅ تکنیک از بین بردن آلزایمر
✅تکنیک ساخت صندلی تمرکز
✅تکنیک مدیریت مرور
✅ تکنیک به حداقل رساندن شیب فراموشی
✅تکنیک به یادسپاری بلندمدت
✅ تکنیک از بین بردن افکار مزاحم
✅ تکنیک حفظ تقویم
✅ تکنیک حفظ شعر و آیات قران
✅ تکنیک حفظ فرمول های ریاضی
✅ تکنیک حفظ اعداد بلند مثل شماره کارت
✅تکنیک مدیریت زمان
✅تکنیک برنامه ریزی
✅ تکنیک یادگیری مطالب بسیار سخت و تخصصی
✅ تکنیک به خاطر آوردن با کتاب و …
https://eitaa.com/joinchat/2696806542C0dadb5098a