بیا دشت
بیا دشت
بازاریاب حضوری و تلفنی

توضیحات آگهی


مجموعه مدیرZ برای به دنبال جذب بازاریاب تلفنی و حضوری است تا در زمینه های فعالیت و پوشش محصولات مشتریان خود در فروش وبازاریابی خدمات شایسته ارائه نماید