بیا دشت
بیا دشت
برق برقکار ساختمان

توضیحات آگهی

انجام کلیه خدمات برق ساختمان
رفع اتصالی و خاموشی
نصب انواع محافظ کلی
تعمیرات تابلو برق
اجرا و تعمیرات نور پردازی
و سایر خدمات برق ساختمان