بیا دشت
بیا دشت
برگزاری دوره آموزشی ICDL

توضیحات آگهی

برگزاری دوره آموزشی ومهارت های هفتگانه
حضوری وغیر حضوری
آزمون انلاین
گواهینامه پایان دوره