بیا دشت
بیا دشت
به تعدادی موی طبیعی برای فر دائم نیازمندیم

توضیحات آگهی

موی فقط طبیعی بدون (مش، هایلات، کراتین، امبره، مشکی و رنگ حنا)
فقط هزینه مواد گرفته میشه با کمترین قیمت و بهترین مواد روز دنیا
09011090876