بیا دشت
بیا دشت
بیمه بدنه /ثالث/عمر وسرمایه گذاری

توضیحات آگهی


بیمه دانا
صدرو انواع بیمه نامه های حضوری و غیر حضوری
شخص ثالث و بدنه و مسئولیت و آتش سوزی و عمر و حوادث انفرادی و.
بصورت نقد و اقساط
بدون سود و پیش پرداخت فقط بایک فقره چک صیاد یا برگ سبز وسند ماشین

09030785782
خانم شاکری