بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

*طرح تخفیف بیمه پاسارگاد و بیمه ثالث*

1- پوشش بیماری های خاص
2- دریافت وام بدون ضامن
3-سرمایه گذاری مطمئن و پرسود
4- دریافت خسارت در حوادث
5- دریافت خسارت نقص عضو
6- دریافت خسارت درصورت فوت
7- دریافت خسارت درصورت از کار افتادگی
8- دریافت سرمایه در زمان دلخواه
9- دریافت حقوق بازنشستگی
10- با داشتن بیمه عمر پاسارگاد تخفیف ویژه در بیمه آتشسوزی منزل و درمان و بیمه ثالث و حوادث  مسافرت خارج از کشور خواهید داشت.
11- پرداخت ۸۵ درصد سود مشارکت به بیمه شده ها
* بیمه بازنشستگی اتباع خارجی هم انجام میشود

* اگر خانوادگی بیمه کنید شامل تخفیف میشوید

*طرح ویژه زنان خانه دار

*طرح ویژه تامین آتیه کودکان و نوزادان (بهترین راه برای ایجاد سرمایه برای آینده فرزندان )

*طرح ویژه مشاغل آزاد (بازنشستگی در کوتاه ترین زمان )

*طرح تهیه جهیزیه فرزندان

* آینده را امروز بساز

چت دیوار و تماس تلفنی در خدمتیم.