بیا دشت
بیا دشت
تایپ مقاله، پایان‌نامه، فایل صوتی

توضیحات آگهی

تایپ در word شامل تایپ جزوه، دستنویس، نمونه سوال، فایل صوتی، جدول
تایپ هر صفحه فارسی فونت bnazanin سایز ۱۶(۴.۰۰۰تومان)
تایپ هر صفحه انگلیسی فونت times new roman سایز ۱۶( ۶،۰۰۰ تومان)
تایپ هندسه هر صفحه(۶۰۰۰ تومان) اشکال هندسی هر شکل (۲۵۰۰ تومان)