بیا دشت
بیا دشت
تایپ مقاله. جزوه. پایان نامه.فارسی. هندسه. پیاده سازی فایل صوتی

توضیحات آگهی

تایپ در word شامل
تایپ جزوه، دستنویس، نمونه سوال، فایل صوتی، جدول
تایپ هر صفحه فارسی فونت bnazanin سایز ۱۶(۴.۰۰۰تومان)
تایپ هر صفحه انگلیسی فونت times new roman سایز ۱۶( ۶،۰۰۰ تومان)