بیا دشت
بیا دشت
تخلیه چاه فاضلاب ولوله بازکنی

توضیحات آگهی

تخلیه چاه با ماشین بزرگ 7هزارتایی

لوله بازکنی برقی با دستگاه پیشرفته

کمترین قیمت و بهترین کیفیت

صدرصد تضمینی..

سرتاسر استان بوشهر