بیا دشت
بیا دشت
تدریس خصوصی علوم تجربی و  هفتم،هشتم،نهم و ریاضیات پنجم،ششم و هفتم

توضیحات آگهی

تدریس خصوصی علوم تجربی ،هفتم،هشتم ،نهم ،،،،،ریاضیات پنجم،ششم و هفتم
آمادگی برای آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه مردمی و تیز هوشان
دبیر با تجربه ۳۰ سال تدریس علوم تجربی و ریاضیات