بیا دشت
بیا دشت
تدریس خصوصی پایه اول تا ششم ابتدایی

توضیحات آگهی

تدریس خصوصی پایه اول تا ششم ابتدایی توسط معلم با سابقه آموزش و پرورش
اگر فرزند دلبند شما از دروس سال گذشته اشکال دارد با چند جلسه تمرین و تکرار جبران خواهد شد
شما میتوانید از ده صبح تا ده شب تماس بگیرید
در مناطق فردیس مارلیک سرآسیاب اندیشه تدریس می کنم