بیا دشت
بیا دشت
تلفن رومیزی

توضیحات آگهی

یک دستگاه تلفن رومیزی
مدل پاناسونیک
سالم
بدون خط وخش