بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

سلام

تولید و پخش عمده انواع لیوان کاغذی
لیوان شفاف آبخوری
نایلکس رکابی
فوم غذا تک پرس و دو پرسی