بیا دشت
بیا دشت
ثبت شرکت/ وکالت

توضیحات آگهی

ثبت انواع شرکت ها
سهامی خاص،مسولیت محدود ،موسسه ،شرکت های تعاونی
تهیه و تنظیم انواع صورتجلسات ،اساسنامه ،موضوع فعالیت
افزایش و کاهش سرمایه
ورود و خروج شرکا
اظهارنامه،
کد اقتصادی ،پلمپ دفاتر
حق الوکاله توافقی