بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

جاروشارژی خیلی سالم مخصوص ماشین ومنزل بفروش می‌رسد به شهرستان هم ارسال میکنم فقط دوتا هم سری داره فقط فقط زنگ بزنید بدوبدوبدو بدو بدو بدو بدو بدو بدو بدو بدو بدو بدو