بیا دشت
بیا دشت
جذب سرمایه گذار با ضمانت معتبر و سوددهی بالا

توضیحات آگهی

یک شرکت ثبت شده با مجوزات قانونی جهت توسعه و راه اندازی فعالیت های صنعتی ، تجاری و کشاورزی نیاز به جذب سرمایه با ضمانت معتبر و سود دهی بالا دارد.
سرمایه گذاران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل بفرمایید.