بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

جردن
خلیل زاده
دسترسی آسان

۲۰۵متر
سه اتاق
دارای قدرالسهم
لوکیشن عالی
کم واحد

مشاور تخصصی منطقه سه
املاک اداری دلتا
حیدری