بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

سلام نقدواقساط چک طلاسفته
کاشت مو تضمینی و دائمی
بابیشترین تراکم به روش fitوfut
برداشت ازریش بدون افزودن به قیمت
در بهترین کلینیک شیراز توسط تکنسین باسابقه و تحت نظر پزشک متخصص
پی ارپی رایگان
قیمت 5600
جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.تمامی توضیحات موردنیازقبل ازعمل داده میشودوبعدازکاشت باهاتون همراه هستیم تابهترین نتیجه روبگیرید