بیا دشت
بیا دشت
جلوبندی ساز و مکانیک سیار

توضیحات آگهی

تعمیرات جلوبندی و مکانیکی انواع خودرو های خارجی و داخلی
تعویض لنت جلو و عقب
گیربکس و اکسل و تسمه تایم