بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

ارائه خدمات
حرفه ای حجامت اسلامی گرم و بادکش درمانی گرم
با وسایل کاملا بهداشتی و دور ریز
با رعایت قوانین اسلامی