بیا دشت
بیا دشت
حمل بار مصالح ساختمانی با بنز تک ده تن

توضیحات آگهی

حمل بار به تمام نقاط استان
حمل انواع مصالح ساختمانی با بنز تک ده تن ماسه آجر بلوک خاک و…
با قیمت مناسب…