بیا دشت
بیا دشت
حمل بار و تهیه وتوزیع مصالح ساختمانی با بنز تک ده تن

توضیحات آگهی

سلام
حمل بار به تمام نقاط استان خراسان شمالی و رضوی
حمل و تهیه و توزیع مصالح ساختمانی با بنز تک ده تن ماسه آجر بلوک خاک و…
با قیمت مناسب