بیا دشت
بیا دشت
حمل بار و تهیه وتوزیع مصالح ساختمانی با بنز تک کمپرسی

توضیحات آگهی

سلام
حمل بار به تمام نقاط کشور با تناژ 10 تن
حمل و تهیه مصالح ساختمانی آجر ماسه بلوک خاک و…