بیا دشت
بیا دشت
حمل بار و تهیه وتوزیع مصالح ساختمانی با بنز تک ده تن

توضیحات آگهی

حمل بار و تهیه وتوزیع مصالح ساختمانی شن ماسه آجر بلوک خاکبرداری و…
حمل بار به تمام نقاط استان خراسان شمالی و رضوی با ظرفیت تا 10 تن