بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

هوالرزاق
↩حمل ونقل اثاثیه منزل وجهیزیه درکمترین زمان ممکن
بابیش۰ اسال سابقه ی درخشان درامراثاث کشی منزل

بدون خط وخش وبدون شکستگی

باماشین های مسقف وبزرگ ووانت ونیسان
بانیروی جوان وخوش اخلاق وکاربلد
مجهزبه پتوبرای جلوگیری ازخط وخش
ماشین بدون کارگروکارگربرای بارگیری وتخلیه
قیمت منصفانه

شهرستان هم داریم به صورت فوری

جهزیه واثاث منزل ومبلمان (راحتی واستیل)وصنایع چوبی ولوازم اداری ویخچال سایدوگاوصندوق

اعزام نیروفنی برای بازوبست یخچال سایدوکمدهای ریلی وماشین لباسشویی و…

تمام نقاط استان(پردیسان،نیروگاه،15خرداد،بلوارامین،شهرک قدس،عماریاسر،شهرقائم؛انسجام،جمهوری و…)

فعال 24ساعته درتمام فصول سال درسرما وگرما

بسته بندی لوازم ونظافت منزل بااکیپ