بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی


حمل و جابجایی اسباب‌ اثاثیه منزل جهیزیه عروس خانم ها و وسایل اداره جات ها پذیرفت می‌شود همراه با ماشین های مخصوص به این کار دارای پتو و امکانات برای جلوگیری از ضربه رسیدن به وسایل شما عزیزان ایسوز مسقف
همراه با کارگرانی ماهر وخوش اخلاق با بیش از ۱۳سال سابقه کار درخشان
همراه با بیمه وبارنامه دولتی بین جاده ای
درون شهر کازرون و تمامی اطراف کازرون پذیرفت می‌شود
بیرون از شهر و به تمام نقاط کشور هم پذیرفت می‌شود