بیا دشت
بیا دشت
خودرو

توضیحات آگهی

پراید سفید مدل ۹۸
موتوری عالی
بدون رنگ
دوگانه سوز
تازه بیمه شده