بیا دشت
1,000 تومان
بیا دشت
خودپرداز

توضیحات آگهی

فروش انواع دستگاه خودپرداز و کش لس
سود ماهیانه بالا
معاف از مالیات
وام بانکی
رونق به کسب و کار شما
با کمترین هزینه شعبه ای از بانک باشید