بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

دوربین زمین شناسی سالم بفروش می‌رسد به شهرستان هم ارسال میکنم فقط زنگ بزنید