بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

اگر فکر می کنید این توانایی را دارید که خودتان را با هر موقعیت شغلی که در گذشته داشته اید تغییر دهید ، حال زمان آن رسیده که حساب بانکی تان ، ایده ها و خلاقیتتان را افزایش دهید.
دوره یکساله ، 23 هفته آموزشی با مباحث کاملا اجرایی می باشد و شما می توانید در حین و پایان دوره یک مدیر توانمند در کسب و کارتان و حتی در موقعیت شغلی تان فردی اثرگذار و خاص شوید.
توضیحات کامل تر در تصاویر موجود است .
جایی قدم بگذارید که شایسته شماست.
آکادمی میدیران پارادایمی
هلدینگ مجتمع فنی پلی تکنیک تهران