بیا دشت
بیا دشت
دورکاری .کارباکوشی

توضیحات آگهی

یه موسسه آموزشی به تعدادی بازاریاب تلفنی نیاز دارد
داشتن گوشی هوشمند الزامی می باشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر درایتا یا روبیکا ارتباط برقرار نمایید