بیا دشت
بیا دشت
دورکاری.کار باگوشی

توضیحات آگهی

یه وب‌سایت آموزشی نیاز به تعدادی بازاریاب تلفنی فعال و با انگیزه دارد
داشتن گوشی هوشمند الزامی می باشد