بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی


دوچرخه المپیاد اصلی وخیلی سالم بفروش می‌رسد فقط باید ترمز و دندهاشو تنظیم کنیم قیمت پایین گذاشتم فقط مشتری واقعی زنگ بزنه بدو بدو بدو بدو بدو بدو بدو بدو بدو