بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

تولید و پخش رب گوجه خانگی درجه1
قیمت دبه ای ۱۰ کیلویی خالص ۴۵۰۰۰۰
قیمت بالای ۵۰ کیلو ۴۱۰۰۰۰