بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

سلام
کلیه ی خدمات رنگ آمیزی پذیرفته میشود
رنگ روغنی وپلاستیک
رنگ آکریلیک
زیرکاری بابتونه وگچ ماندگاری بالا ، رفع رطوبت وزردی دیوار
نصب قرنیز وسنگ آنتیک
رنگ درب وپنجره وکابینت و درب چوبی
آماده ی همکاری با پیمانکار وارگان دولتی
درخدمت هموطنان باقیمتی کاملا مناسب ومنصفانه