بیا دشت
بیا دشت
زمین فروشی قلفتی 100 متری _ زمین قلفتی _ زمین فروشی قلفتی

توضیحات آگهی

زمین قلفتی 100صد متری
در هوانیروز ورامین
در کوچه امن و آرام محله ای خوب
مناسب هر نوع ساخت وساز
مناسب سرمایه گذاری
100 متر
کوچه بویه زاده در هوانیروز
تماس بگیرید
09965856993