بیا دشت
بیا دشت
زمین قلفتی 110 متری _ زمین فروشی در ورامین _ زمین قلفتی

توضیحات آگهی

زمین قلفتی 110 متری
در هوانیروز ورامین
در کوچه ای امن و آرام
کوچه مهر
مناسب سرمایه گذاری
1/700/000/000
09965856993